Skip to main content

Computer Science Introduction Course


LEO
Enrollment in this course is by invitation only

Bé sẽ học gì

 • Khóa học Khoa học máy tính sẽ giúp các em có kiến thức nền tảng về máy tính và cơ sở lý thuyết cho tư duy logic và tư duy lập trình thông qua các bài học rất dễ tiếp cận để giúp các em vừa hiểu lý thuyết vừa có thể làm được bài thực hành trong từng buổi học với giáo viên

 

Yêu cầu

 • Độ tuổi: từ 8 tuổi
 • Có máy tính kết nối internet và webcam

 

Thành quả đạt được sau khóa học

 • Nắm được cấu tạo và và hiểu được cách máy tính hoạt động
 • Hiểu được khái niệm khoa học máy tính
 • Hiểu về khái niệm về công dân số
 • Làm quen với ngôn ngữ lập trình kéo thả
 • Nắm được một số khái niệm cơ bản trong nguyên lý lập trình:
  • Tính tuần tự
  • Vòng lặp
  • Sự kiện
  • Điều kiện
  • Hàm
  • Biến

 

Nội dung khóa học

 • Buổi 1: Khoa học máy tính là gì?
 • Buổi 2: Máy tính hoạt động như thế nào?
 • Buổi 3: Mạng Internet
 • Buổi 4: Công dân số
 • Buổi 5: REPEAT
 • Buổi 6: IF ELSE
 • Buổi 7: Thuật toán
 • Buổi 8: Các chức năng
 • Buổi 9: Luyện tập
 • Buổi 10: Ngôn ngữ lập trình
 • Buổi 11: Scratch Discovery (ngày 1)
 • Buổi 12: Scratch Discovery (ngày 2)
 

Nguồn tài nguyên

 • Code.org
 • Wikipedia
 • Others