Skip to main content

Lập trình web HTML/CSS - Begin Level


LEO

Giới thiệu khóa học

Thời lượng: 12 buổi, 1h/buổi

Hình thức học trực tuyến 1-1

Tóm tắt nội dung học:

Khóa học này sẽ giúp cho học viên bước đầu tìm hiểu về ngôn ngữ HTML/CSS để có thể bắt tay vào làm một trang web tĩnh đơn giản

Nội dung chi tiết:

Enroll