Skip to main content

Programming in Scratch Advanced Level


LEO
Enrollment in this course is by invitation only

Bé sẽ học gì

 • Khóa học Lập trình với Scratch nâng cao là bước tiếp theo giúp các em khám phá sâu hơn và rộng hơn về những khối lệnh của ngôn ngữ lập trình Scratch và các em sẽ được làm những dự án và game phức tạp hơn dựa trên những kiến thức về tư duy logic, tư duy lập trình trong các khóa học trước.

 

Yêu cầu

 

Thành quả đạt được sau khóa học

 • Hiểu và sử dụng được các khối lệnh nâng cao của ngôn ngữ Scratch
 • Nắm được quy trình làm game từ khâu ý tưởng tới hoàn thiện sản phẩm

 

Nội dung khóa học

 • Khóa học được thiết kế theo dạng học với hình thức thực hành theo dự án (Project base learning), mỗi dự án sẽ cần 2 buổi học để vừa nắm được lý thuyết vừa có thể thực hành và hoàn thành được sản phẩm ngay trong buổi học
  • Dự án 1: Fireworks
  • Dự án 2: Apple Catching Game
  • Dự án 3: Save the Princess
  • Dự án 4: Dragon Jump
  • Dự án 5: The Adventure of Tatiana
  • Dự án 6: Fish Eating game

 

Nguồn tài nguyên

 • Wikipedia