Skip to main content

Programming in Scratch Begin Level


LEO
Enrollment in this course is by invitation only

Bé sẽ học gì

 • Khóa học Lập trình với Scratch cơ bản sẽ giúp các em khám phá được những khối lệnh của ngôn ngữ lập trình Scratch do viện MIT tạo ra.
 • Với những khối lệnh kéo thả và trực quan ngôn ngữ lập trình Scratch là một công cụ hữu ích để truyền tải đến các em bắt đầu khám phá về lập trình, tạo ra những trò chơi yêu thích, qua đó giúp các em có thể phát huy được sức sáng tạo để tạo ra một sản phẩm của riêng mình.

 

Yêu cầu

 • Độ tuổi: từ 8 tuổi
 • Có máy tính kết nối internet và webcam
 • Học viên cần hoàn thành khóa Khoa học máy tính

 

Thành quả đạt được sau khóa học

 • Biết phân biệt và sử dụng các nhóm lệnh khác nhau trong ngôn ngữ lập trình Scratch
 • Hiểu và sử dụng cách tạo ra các nhân vật, khung cảnh phù hợp trong Scratch
 • Nắm được quy trình làm game từ khâu ý tưởng tới hoàn thiện sản phẩm

 

Nội dung khóa học

 • Khóa học được thiết kế theo dạng học với hình thức thực hành theo dự án (Project base learning), mỗi dự án sẽ cần 2 buổi học để vừa nắm được lý thuyết vừa có thể thực hành và hoàn thành được sản phẩm ngay trong buổi học
  • Dự án 1: Make Scratch animation video
  • Dự án 2: Moving your character
  • Dự án 3: Escape the maze
  • Dự án 4: PING PONG GAME
  • Dự án 5: Escape the Maze advanced level
  • Dự án 6: Ping Pong Game advanced level

 

Nguồn tài nguyên

 • Scratch.mit.edu